Studiebureel Stranger bvba
Berchemlei 75/77
2140 Antwerpen | België
Tel: +32(0)3 235 48 88
Fax: +32(0)3 235 53 69
info@stranger-online.be

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Waterbouwkunde

Reeds meer dan 25 jaar behoort het ontwerp en de uitvoeringsstudie van waterbouwkundige constructies zoals kaaimuren, aanlegsteigers, meerpalen, dukdalven, vlotpontons en remwerken tot één van onze kernactiviteiten.

Wij verzorgen de detailstudies of totaalopdrachten voor nieuwe aanmeerfaciliteiten alsook van de eventueel vereiste capaciteitsvergroting van uw steiger, dit zowel in binnen- als in buitenland.

Onze jarenlange ervaring laat ons toe om, na capaciteitsbepaling van uw aanlegplaats, een optimalisatiestudie uit te voeren van de eventueel vereiste aanpassingswerken.

Alle studies worden uitgevoerd overeenkomstig internationale publicaties, gebruik makend van gespecialiseerde software ter bepaling van belastingen (wind, stroming, voorbijvarende schepen, enz…) op de waterbouwkundige constructiedelen.

Tevens verzorgen we voor U de voorbereidende besprekingen met de diverse overheidsdiensten en de opmaak van het vereiste bouwaanvraagdossier.

Indien gewenst voeren we zelf het onafhankelijk duikonderzoek uit ter controle van de onder water gelegen delen.

Totaalopdrachten van waterbouwkundige studies worden uitgevoerd volgens onderstaand schema:


Basic design

 • Voorstudie
 • Budgettering
 • Bespreking met de bevoegde overheden
 • Kostprijsanalyse van de diverse varianten
 • Aanvraag tot stedebouwkundige vergunning

Aanbesteding

 • Realisatie van het uitvoeringsontwerp
 • Opmaak van het aanbestedingsdossier
 • Analyse van de biedingen

Uitvoeringsstudie

 • De uitvoeringsstudie en het opmaken van de uitvoeringsplannen
 • Werfopvolging en coördinatie van de werken
 • Doorgedreven controle van de werken eventueel aangevuld met duikonderzoek
 • Budgetcontrole
 • Bijstand bij de opleveringen

In onze referentielijst vind u een ruim overzicht van de onlangs gerealiseerde projecten.

Nieuwe opdrachten:

 • Aanpassen bestaande aanlegsteigers voor IBR Antwerpen
 • Nieuwe post panamax containerterminal te Gdansk, Polen: mooring analyse en fender ontwerp
 • Nieuwe aanlegplaats voor LPG-schepen te Antwerpen
 • Nieuwe aanlegsteiger voor Liefkenshoek Logistical Hub NV te Kallo
 • Nieuwe aanlegsteigers voor ITC-Rubis te Kallo

Bekijk onze referenties

Bezoek de foto galerij

40-jaar-vertrouwen