Studiebureel Stranger bvba
Berchemlei 75/77
2140 Antwerpen | België
Tel: +32(0)3 235 48 88
Fax: +32(0)3 235 53 69
info@stranger-online.be

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Infrastructuur en kunstwerken

In functie van de verwachte levensduur, de karakteristieken van de ondergrond en de te verwachten verkeersbelasting, bepalen we de meest economische en bedrijfszekere oplossing voor al uw wegverhardingen.

Ontwerp, bestek en uitvoeringsdetails worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende reglementeringen en typebestekken.  Dit alles aangevuld met een doorgedreven werfopvolging.

Tevens stellen we ons ter beschikking voor de hydraulische berekening van uw rioleringsstelsel, buffering of de eventueel vereiste aanpassingen ingevolge het afkoppelingsbeleid alsook van de vloeistofdichte verhardingen in het kader van de milieuwetgeving.

De studie van wegbruggen wordt uitgevoerd in overeenstemming met Eurocode 1: NBN EN 1991-2:2004.

Bekijk onze referenties

Bezoek de foto galerij

40-jaar-vertrouwen